KPNI

Klinische Psycho- Neuro- Immunologie is een interdisciplinaire wetenschap. Werkingsmechanismen staan hierbij centraal. Dit betekent dat we de onderliggende processen van gezondheid en ziekte in de mens willen begrijpen. Wij gaan uit van het idee dat het onderdrukken van symptomen onvoldoende is om mensen te helpen om van een betere levenskwaliteit te genieten. Hoe beter we de processen begrijpen die een verstoring hebben veroorzaakt, des te beter kunnen wij het lichaam op een adequate wijze helpen om weer optimaal te functioneren.

Belangrijke interacties die we bestuderen in de Klinische Psycho- Neuro- Immunologie zijn die tussen mentale processen, het immuunsysteem, het zenuwstelsel, het endocriene stelsel en gezondheid.
KPNI- therapeuten maken gebruik van inzichten uit onder andere de psychologie, genetica, moleculaire biologie, evolutiebiologie, bewegingswetenschappen en sociologie. Dit is belangrijk omdat wij, mensen, een complex organisme zijn en ons lichaam een complexe machine. Verstoringen in één werkingsmechanisme kunnen invloed hebben op allerlei processen die zich niet beperken tot het gebied van één specialisme. Wij proberen deze verbindingen te maken, zowel in theorie als in de praktijk.

Bij chronische ziekten willen we de oorzaak vinden van de klacht. De ziekte of het symptoom dat zich op dit moment presenteert kun je zien als een foto, een momentopname. Aan die foto is een hele film voorafgegaan die zich op dit moment op een bepaalde manier presenteert. Een chronische ziekte kan bijvoorbeeld ooit begonnen zijn met een tekort aan een bepaalde voedingsstof of een wond die niet goed genezen is. Het lichaam probeert dit probleem voor ons op te lossen en zo kan de ziekte een gevolg zijn van een heleboel oplos-strategieën die hebben gefaald om het oorspronkelijke probleem op te lossen. En zoals we allemaal vast wel eens hebben meegemaakt kun je soms meer problemen veroorzaken met het proberen iets te repareren. Ons lichaam kan hier ook wat van. Het kiest namelijk altijd voor het hier en nu en niet voor de toekomst of de lange termijn.

In de therapie werken we maar beperkt met vaste protocollen omdat we geloven in gepersonaliseerde geneeskunde. Hoewel processen universeel kunnen zijn is de reden waarom jouw lichaam dit proces in gang heeft gezet of de manier waarop het dit heeft gedaan heel persoonsgebonden. De basis van iedere therapie is educatie en inzicht in de werkingsmechanismen achter de ziekte of het symptoom. Begrip over wat jouw lichaam precies doet en waarom het dit doet is het begin van het terugkrijgen van de controle over dit proces.
De interventies die we gaan inzetten in de therapie zullen gebaseerd zijn op wetenschappelijke inzichten. Welke dit zijn, hangt van de persoon, de verstoring en de omgeving af. Denk hierbij aan onder andere leefstijlverandering, voeding, beweging en bioritme.

KPNI moet niet gezien worden als een vervanging, maar als een aanvulling op de reguliere gezondheidszorg. Wij raden aan om ook altijd de huisarts raad te plegen en te profiteren van alle disciplines die elkaar kunnen versterken.

Neem contact met mij op als je meer wilt weten.

Contact
T
E-mail


06-53538707
info@latonabekker.nl